Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky

    Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky patrí po svojom rozšírení o oblasť informatiky k nosným a stabilným prvkom Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove. Hlavným poslaním katedry je poskytovať kvalitné vzdelávanie v odbore "Manažment výroby" a "Priemyselný manažment". Katedra vychováva komplexných odborníkov pre oblasť prevádzky, údržby a operatívneho a dispečerského riadenia ako sú operátori veľkých výrobných strojov a výrobných liniek, plánovači, manažéri prevádzky, manažéri v skladovom hospodárstve, príprave výroby a pod. Odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si princípov manažmentu v kooperácií so znalosťami z oblasti výroby, výrobných technológií, informatizácie, ekonomiky, logistiky výroby a distribúcie, simulácie a modelovania, ktoré dokážu absolventi využívať a aplikovať vo svojej odbornej oblasti.

Vedenie katedry

Vedúci katedry
doc. Ing. Michal Balog, CSc.
055/6026317   2.posch č.d. 209
e-mail: michal.balog@tuke.sk

Zástupca vedúceho katedry
doc. Ing. Jozef Husár, PhD.
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: jozef.husar@tuke.sk

Zástupkyňa vedúceho katedry
Ing. Stella Hrehová, PhD.
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: stella.hrehova@tuke.sk

Tajomníčka katedry
Mgr. Angelina Iakovets, PhD.
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: angelina.iakovets@tuke.sk

Profesori

prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
055/6026319 3.posch č.d. 305
e-mail: jozef.jurko@tuke.sk

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
055/6026449 2.posch č.d. 210
e-mail: vladimir.modrak@tuke.sk

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
055/6026455 3.posch č.d. 310
e-mail: jan.pitel@tuke.sk

Docenti

doc. Ing. Michal Balog, CSc.
055/6026317 2.posch č.d. 209
e-mail: michal.balog@tuke.sk

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
055/6026409 3.posch č.d. 309
e-mail: alexander.hosovsky@tuke.sk

doc. Ing. Jozef Husár, PhD.
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: jozef.husar@tuke.sk

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.Paed.IGIP
055/6026407 2.posch č.d. 208
e-mail: lucia.knapcikova@tuke.sk

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
055/6026420 3.posch č.d. 306
e-mail: kamil.zidek@tuke.sk

Odborní asistenti

Ing. Tomáš Čakurda, PhD.
055/6026420 3.posch č.d. 311
e-mail: tomas.cakurda@tuke.sk

Ing. Jakub Demčák, PhD.
055/6026422 3.posch č.d. 306
e-mail: jakub.demcak@tuke.sk

Ing. Michal Duhančík, PhD.
055/6026415 3.posch č.d. 306
e-mail: michal.duhancik@tuke.sk

Ing. Stella Hrehová, PhD.
Správca systému MAIS
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: stella.hrehova@tuke.sk

Ing. Romana Hricová, PhD.
055/6026426 3.posch č.d. 307
e-mail: romana.hricova@tuke.sk

Mgr. Angelina Iakovets, PhD.
055/6026415 2.posch č.d. 203
e-mail: angelina.iakovets@tuke.sk

Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
055/6026415 3.posch č.d. 310
e-mail: slavka.jadlovska@tuke.sk

Ing. Peter Lazorík, PhD.
055/6026420 3.posch č.d. 306
e-mail: peter.lazorik@tuke.sk

PaedDr. Jana Mižáková, PhD.
055/6026409 3.posch č.d. 309
e-mail: jana.mizakova@tuke.sk

Ing. Zuzana Šoltysová, PhD.
055/6026402 2.posch č.d. 206
e-mail: zuzana.soltysova@tuke.sk

Vedeckí pracovníci

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA
055/6026426 3.posch č.d. 307
darina.matiskova@tuke.sk

Ing. Monika Trojanová, PhD.
055/6026420 3.posch č.d. 311
e-mail: monika.trojanova@tuke.sk

Interní doktorandi

Mgr. Vladyslav Andrusyshyn
055/6026420 3.posch č.d. 306
e-mail: valdyslav.andusyshyn@tuke.sk

Ing. Olha Kalman
055/6026426 3.posch č.d. 307
e-mail: olha.kalman@tuke.sk

Ing. Martin Kondrát
055/6026426 3.posch č.d. 306
e-mail: martin.kondrat@tuke.sk

Ing. Júlia Nazarejová
055/6026402 2.posch č.d. 206
e-mail: julia.nazarejova@tuke.sk

Ing. Anastasiia Nazim
055/6026426 3.posch č.d. 307
e-mail: anastasiia.nazim@tuke.sk

Ing. Pavlo Pomin
055/6026426 3.posch č.d. 306
e-mail: pavlo.pomin@tuke.sk

Mgr. Oleksandr Sokolov
055/6026409 3.posch č.d. 311
e-mail:oleksandr.sokolov@tuke.sk

Ing. Rebeka Tauberová
055/6026402 2.posch č.d. 206
e-mail: rebeka.tauberova@tuke.sk