Konferencie na katedre

International Conference on Management of Manufacturing Systems - MMS 2018

TThe conference aims at creating synergies of “practice and research” increasing the potential and commercial viability of research and development in the field of innovative technologies in management of manufacturing systems, Industry 4.0, logistics and traffic/transport system. The ambition of the MMS 2018 conference is to establish channels of communication and disseminate knowledge among stakeholders in mentioned ecosystem. Therefore, we cordially invite experts, researchers, academicians and practitioners in relevant fields to share their knowledge from the field of innovative ecosystem for management of manufacturing systems, Industry 4.0, logistics and traffic/transport system.

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsennosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Konferencie na webe

Odkazy na konferencie na webe

International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS2018). The conference will take place at the Florida Polytechnic University, Florida, USA, during April 9-11, 2018. The aim as well as objective of ICKMS 2018 is to present the latest research and results of scientists working in the fields related to Information System and Data Mining. This Symposium provides opportunities for the delegates to exchange new ideas and application through face-to-face discussions, to establish business or research relations and to find global partners for future collaborations. Florida Polytechnic University (Florida Poly) is a public university in Lakeland, Florida, United States. Created as an independent university in 2012, it is the newest of the twelve institutions in the State University System of Florida. It is the state's only public polytechnic university, and focuses heavily on STEM education.

Prehľad konferencií organizovaných na katedre

Prehľad konferencií organizovaných na katedre

2st EAI 2017 International Conference on Management of Manufacturing Systems, 22.-24.November 2017, Starý Smokovec, Slovakia. Medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach, konaná pod záštitou dekana Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove a pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty. Účastníci z Talianska, Chorvátska, Poľska, Českej a Slovenskej republiky prezentovali svoje príspevky, ktoré boli publikované v konferenčnom zborníku.

ARTEP 2017. Cieľom stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe bolo upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

1st EAI 2016 International Conference on Management of Manufacturing Systems, 22.-24.November 2016, Bratislava, Slovakia. - Medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach, konaná pod záštitou prezidenta „European Alliance for Innovation“ prof. Dr. Imricha Chlamtača. Účastníci z Talianska, Chorvátska, Poľska, Českej a Slovenskej republiky prezentovali svoje príspevky, ktoré boli publikované v špeciálnom čísle Springer Mobile Networks and Applications Journal.

MMS 2015 - Management of Manufacturing Systems 2015 5th International Scientific Conference 23.- 25. September 2015, Starý Smokovec- High Tatras, Slovakia - Medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach. Záštitu nad konferenciou mal podpredseda vlády pre investície, p. Ľubomír Vážny. Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 50 účastníkov zo Slovenska a zahraničia.

MMS 2014- Management of Manufacturing Systems 2014 4th International Scientific Conference 1.-3. October 2014, Starý Smokovec- High Tatras, Slovakia - Medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach. Záštitu nad konferenciou mal dekan fakulty prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.. Hlavnou témou konferencie boli „Nové trendy vo výrobnom manažmente, Logistika podniku, Priemyselné a výrobné systémy“.