Udalosti

Cech manažérov na známosť dáva, že dňa 19.10.2017 v priestoroch MLADOSTI veľavážení majstri cechu manažérov
pokrstili symbol cechu
a nových členov za učňov a tovarišov prijali.

Insignie cechu

Logo manažérov


Hymna manažérov


Celý text hymny

Dôležité dátumy

19.10.2017 Krst loga cechu manažérov
Pasovanie tovarišov
Pasovanie učňov
1.12.2016 Cechovácia manažérov
Pasovanie tovarišov
Pasovanie učňov
26.2.2016 Ustanovenie cechu manažérov
Pasovanie tovarišov
Pasovanie učňov

Regula cechu

Cech manažérsky, v slávnom meste Prešov, roku Pána 2016 bol obnovený s tým, by starodávne tradície cechovníctva v tomto krásnom meste dodržiaval i o rozvoj manažmentu v našej krajine sa staral. Cech manažérsky nielen o odbornosť i spôsobilosť svojich členov dbá, ale i ich spoločenský život a správanie upravuje, by slávu a dobré meno cechu vo svete šíril. Právo i poriadok by bol i v cechu manažérskom zachovaný, táto regula bola spísaná i veľmajstrom cechu posvätená.
Viac ...

Štruktúra cechu