Kontaktujte nás

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
Bayerova 1,
080 01 Prešov
telefón: 051 7723012, 055 602 6452
študijné oddelenie: tel.: 055 602 6384, 055 602 6389